8 september: Räkna, klippa och väga växter. Vår grupp skulle undersöka om det fanns något samband mellan växters produktivitet och artdiversitet i en naturbetesmark ute på Stegsholm i Haninge. Vi slumpade fram ett antal provrutor som vi räknade arter i, sedan vägde vi biomassan på den ovanjordiska delen av växternas årsproduktion.
< Föregående | 59 av 84 | Nästa >

[ TILLBAKA TILL INDEX ]

© Michael Krikorev 2004